นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 97

123 view

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 01

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 02

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 03

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 04

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 05

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 06

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 07

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 08

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 09

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 10

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 11

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 12

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 13

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 14

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 15

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 16

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 17

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 18

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 19

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 20

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 21

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 22

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 23

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 24

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 25

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 26

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 27

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 28

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 29

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 30

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 31

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 32

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 33

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 34

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 35

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 36

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 37

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 38

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 39

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 40

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 41

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 42

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 43

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 44

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 45

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 46

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 47

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 48

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 49

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 50

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 51

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 52

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 53

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 54

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 55

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 56

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 57

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 58

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 59

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 60

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 61

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 62

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 63

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 64

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 65

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 66

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 67

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 68

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 69

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 70

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 71

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 72

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 73

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 74

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 75

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 76

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 77

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 78

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 79

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 80

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 81

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 82

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 83

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 84

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 85

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 86

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 87

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 88

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 89

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 90

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 91

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 92

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 93

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 94

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 95

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 96

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 97

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 98

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 99

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 100

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 101

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 102

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 103

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 104

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 105

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 106

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 107

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 108

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 109

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 110

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 111

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 112

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 113

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 114

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 115

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 116

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 117

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 118

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 119

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 120

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 121

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 122

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 123

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 124

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 125

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 126

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 127

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 128

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 129

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 130

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 131

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 132

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 133

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 134

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 135

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 136

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 137

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 138

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 139

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 140

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 141

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 142

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 143

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 144

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 145

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 146

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 147

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 148

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 149

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 150

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 151

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 152

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 153

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 154

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 155

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 156

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 157

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 158

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 159

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 160

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 161

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 162

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 163

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 164

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 165

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 166

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 167

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 168

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 169

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 170

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 171

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 172

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 173

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 174

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 175

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 176

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 177

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 178

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 179

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 180

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 181

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 182

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 183

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 184

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 185

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 186

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 187

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 188

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 189

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 190

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 191

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 192

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 193

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 194

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 195

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 196

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 197

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 198

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 199

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 200

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 201

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 202

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 203

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 204

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 205

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 206

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 207

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 208

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 209

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 210

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 211

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 212

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 213

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 214

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 215

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 216

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 217

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 218

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 219

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 220


เรื่อย่อ : Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 1-220 พากย์ไทย

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ภาค 1 ณ หมู่บ้าน โคโนฮะนาคุเระ โลกแห่งนินจา ได้ถูกปีศาจจิ้งจอกเก้าหางโจมตีเมื่อ 12 ปีก่อน ปีศาจจิ้งจอกเก้าหางได้ตื่นขึ้นจากการหลับไหลยาวนานเป็นเวลาหลายพันปี ได้ออกอาละวาดทำลายบ้านเรือนชีวิตทรัพย์สินของผู้คนบริสุทธิ์เป็นจำนวนมาก จนกระทั่ง โฮคาเงะรุ่นที่ 4 หัวหน้าของหมู่บ้านโคโนฮะ ได้สละชีวิตด้วยการการผนึกร่างของปีศาจจิ้งจอกเก้าหางไว้ในร่างของทารกน้อย นาม อุซึมากิ นารุโตะ อีก12 ปีผ่านไป นารุโตะได้เติบโตขึ้น ณ หมู่บ้าน โคโนฮะ ร่างกายของนารุโตะได้ผนึกปีศาจจิ้งจอกเก้าหางที่ร้ายกาจไว้ ทำให้ผู้คนในหมู่บ้านต่างพากันรังเกียจตัวเขา แต่นารูโตะมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนินจาผู้ยิ่งใหญ่ ผู้สืบทอดชื่อโฮคาเงะให้คงอยู่ต่อไป


TAG: ดูเรื่อง "Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 1-220 พากย์ไทย" ตอนี่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ดูการ์ตูนอนไลน์, ดูอิเมะในมือถอ, ดาวน์โหลการตูน, ดาว์โหลดอนิเมะ,ดูอนิเมะพกย์ไทย, ดูอนิเมะออนไลน์, ดูอิเมะซับไทย, ดูการ์ตูนพากย์ไทย, ดูการ์ตูนซับไย, พากย์ไทย, ซับไทย, ดูบนโทรศัพท์, ดูบนมือถือ, Subthai,Google Drive, Mthai,Facebook, Docs, Dubthai, IOS, ไอโฟน, iPhone, iPad, Android, Tablet, HD, FullHD

คอมเม้น

เฟสบุ๊คอนิเมะ

ประเภทอนิเมะ